Đặt phòng

Cung giờ xe chạy: 15h

Chọn ghế: + 50.000đ

Lệch giờ: báo giá thỏa thuận

Xe riêng theo cung giờ: báo giá thỏa thuận

Đối với khách ở sân bay: + 20.000đ/ khách/ lượt 

(Đoàn/ nhóm riêng trên 5 người không mất phí)

0 VNĐ

319,000 VNĐ